POVJEST NASTANKA LU DAMA DAMA

LU DAMA DAMA osnovana je 2005.godine na inicijativu lovozakupnika i velikog lovca Nenada Jagodića u čijem lovištu i pod čijim pokroviteljstvom je i održan prvi damski lov.

Grupa lovkinja osniva LU Dama Dama i zadaje ciljeve koje ostvaruje kroz aktivnosti kako na domačem tako i na medjunarodnom planu.

O UDRUZI

Od ukupno  60 000 lovaca u Hrvatskoj, lovkinje čine samo mali broj tj. 60 lovkinja na populaciji od 4 500 000 stanovnika u Hrvatskoj, što govori o činjenici da žene u Hrvatskoj love individualno i da tradicijski žena u lovu nije opčeprihvačena.

DOSADAŠNJI RAD

Dosadašnji rad udruge temeljio se na promicanju svjesti o ženi u lovu i međunarodnom povezivanju lovkinja Hrvatske sa lovkinjama u međunarodnim organizacijama. Uspješnost dugogodišnjeg rada vidljiva je u velikoj aktivnosti lovkinja u koordinaciji sa lovkinjama Austrije, Bavarske, Češke, Mađarske, Slovenije, Srbije...

Isto tako, uzeli smo za cilj pomoč pri osnivanju ženskih lovačkih udruga u regiji, pa tako možemo reći da su se lovkinje iz Novog Sada i lovkinje iz Slovenije udružile u sličnu organizaciju kakva je i LU Dama Dama.

Kako bi što aktivnije prikazali rad naše udruge, te kako bi objedinili lovkinje koje podržavaju rad naše udruge jednom godišnje organiziramo međunarodni lov LU Dama Dama pod nazivom DAMSKI LOV. Specifčnost tog lova je višestruka. Lovi se isključivo u Hrvatskoj, svake godine u drugom djelu Hrvatske kako bi lovkinje  vidjele svaki kraj predivnog Hrvatskog kraja te sudjelovale u lovu na raznoliku divljač koju Hrvatska ima. Tako se lovio fazan, divlja svinja, vepar, muflon, jelen lopatar.

Uz pokroviteljstvo naše krovne organizacije HLS-a (hrvatskog lovačkog saveza) koji su pokrovitelji cijelog lova, lovkinje cijeli vikend imaju čast loviti besplatno kao i na pravo na odstreljenu divljač - također financirano od strane HLS-a i LU Dama  Dama.

Ovaj način lova i prezentacije lovne etike, običaja , prirode, fonda divljači jedinstven je u svijetu, tako da ukoliko ste pozvani - nikako nemojte propustiti Damski lov.

CILJEVI  UDRUGE

Cilj udruge je i dalje pružanje pomoći pri osnivanju ženskih lovačkih udruga u regiji, biti što aktivniji u međunarodnim organizacijama te promovirati hrvatsko lovstvo kao jedinstveno u svijetu kako po raznolikosti terena na kojima se lovi tako i raznolikosti divljači koja je prisutna na tom području.

Uvjeti korištenja

Ukoliko nije navedeno drugačije, sadržaji ove web stranice su vlasništvo LU "Dama Dama". Informacije koje se nalaze na ovoj stranici su samo u informativne svrhe i ne stvaraju poslovni ili profesionalni uslužni odnos između vas i LU "Dama Dama". Linkovi na ovoj stranici mogu dovesti do usluga ili stranica koje ne pokreće LU "Dama Dama". 

Kontaktirajte nas

Sjedište:
Trg hrvatske Kraljice Jelene 2,
Sv. Križ Začretje,
Hrvatska

Email: info@damadama.hr
Web: www.damadama.hr